Svelingstøylane mot Bossbu, 23.4.2021
Svelingstøylane mot Bossbu, 23.4.2021 Foto: Inngunn K. Skaanes
Utsikt østover mot Mjåvann og Kvinen. På høyde mellom Haugevatnet og Mjåvann. 22.4.2021
Utsikt østover mot Mjåvann og Kvinen. På høyde mellom Haugevatnet og Mjåvann. 22.4.2021 Foto: Sissel Agathe Bø
Ljosland 14.4.
Ljosland 14.4. Foto: Maj-Kristin Nygård
Stavskarhytta, 23.4.2021
Stavskarhytta, 23.4.2021 Foto: Ingunn K. Skaanes

6.5.2021 - Skiføre over 750- 850 m.o.h, varierende snøforhold. lav skredfare.

Føremelding Setesdalsheiene, oppdatert  6. mai 2021

Snø

Skiføre stort sett over 750-800 m.o.h. Kaldt, klart vær med solid nattefrost i uke 14, 15 og 16 som har gitt frossen snø og faste forhold der solen ikke tar. Noe nysnø 20. og 21.4. men kun små mengder. 5-15 cm nysnø 4.5. over 500 m.o.h i sørlige, sørøstlige og østlige deler av regionen. Tining av snøen der sola tar, men lite smelting pga kulde på natten. Ventes klart og kaldt vær 7. og 8. mai som igjen vil gi nattefrost de fleste steder i innlandet. Litt veklsende føre fra frossen grovkornet snø, noe glatt skare, nysnø og enkelte fokksnøflak der det er innblåst nysnø.

Gjør oppmerksom på at kvister er tatt ned eller taes ned de fleste steder i skrivende stund.

Ferdselsforbud i områdene rundt Øyuvsbu og Svarteløkfjellet (15.4 - 20.5, trekkområde for villrein), Bossbu, Stavskar og Sloaros (25.4. - 31.5., Kalvingsområde for villrein).


Høgås, Evje; 0 - 20 cm snø. Sist kjørt løyper 11.4. Overgang til barmark nå og kun mulig å leke på snø i skyggepartier. ca 15 cm nysnø 4.5. som ligger fortsatt.

Bortelid; 10 - 30 cm snø (mer i høyden). Fortsatt skiforhold, spesielt på høyfjellet. Tiner mye under tregrensen.

Ljosland; 20-50 cm snø. Flotte skiforhold på fjellet fortsatt, overvann kan forekomme utpå dagen på enkelte vann der sola tar.

Sirdal; 0-20 cm snø. 12 dager siden løypekjøring.  Ok forhold for fjellski over 750-800 m.o.h pga frossen hard snø der snøen ligger.

Knaben; 0-30 cm snø.   mer snø over 800 m.o.h og ok forhold for fjellski der snøen ligger.

Brokke;  ca 10 - 20 cm snø (mer i høyden over 750 m.o.h). Bra forhold og nok av snø over 750 - 800 m.o.h til fjellskiturer. 

Bjørnevatn; 30 - 60 cm snø. en del bare flekker og barmark der sola har tatt. Et lite lag med nysnø 4.5. 

Hovden;  0 - 20 cm snø. 1. mai var siste dag med løypekjøring. Fortsastt mulig med skiturer på skaren der snøen ligger i høyden. Dårlig skiføre under 850 - 900 m.o.h. Husk ferdselsforbud (villrein kalving) inntrer 25.4. fra Nos og innover mot Krossloskaret.

Skredinfo 6. - 7.5.2021
Noe nysnø (5-15 cm) enkelte steder over 500 m.o.h . Veklsende snødekke; grovkornet frossen, myk grovkornet, glatt skare, våt/tørr nysnø og enkelte fokksnøflak. Stabile forhold over det meste. Kun enekelte heng der sola tar kraftig at en kan forvente våte løssnøskred naturlig utløst. Dette skredproblemet er kun til stede noen få steder og skredstørrelsen forventes ikke å være store. Enkelte steder med innblåst fokksnø (i høyden) finnes det fokksnøflak som kan naturlig utløses eller påvirkes av liten tilleggsbelastning (skiløper). Utbredelsen av dette er liten og skredstørrelsen forventes ikke å være stor.

Det er for det meste faste forhold og frossen snø i høyfjellet nå, med noe oppmykning i omdannet snø der solen tar.
Vær oppmerksom på soleksponerte skavler som kan utover dagen få svekket binding og brekke av seg selv eller ved liten tillegsbelastning.

Skredfaren vurderes til 1 (liten).

Isvarsel 6.5.

Farbar is på de fleste vann over 900 m.o.h. Lokale forskjeller vil forekomme og vær varsom ved innløp/utløp og trange passasjer der vannstrøm under is er sannsynlig. Begynnende svekking av is 800 - 1000 mo.h med smelting nedenfra (vannstrøm under is). Begynnende vårisdannelse og isløsning på de fleste vann under 600-700 m.o.h. Mer variabelt i høyden 700 - 900 m.o.h. Vårisdannelse opp til 600 - 700 m.o.h. Kaldere vær i uke 16 og 17 har gitt på ny frysing av overvann og tryggere forhold de fleste steder der isen ligger. I uke 18 kom det nysnø flere steder som kan dekke over tynn/dårlig is/tynn isskorpe på overvann). For det meste snødekte vann over 700-800 m.o.h. Utpå dagen vil det likevel kunne danne seg områder med overvann der solen tar.  Vær bevisst hvor du krysser vann og hvor du er på kartet.