20.2.2020 mye nysnø og vind i høyfjellet - betydelig skredfare

Øyuvsvatn 27.1.20
Øyuvsvatn 27.1.20 Foto: Hanne Cecilie Jensen

Føremelding Setesdalsheiene oppdatert  20. februar 2020


Snø

Lite snø i lavlandet under 500 m.o.h. og dårlig skiføre. Mer snø og bedre skiføre over 800 m.o.h. Mest snø nordøst (Bjørnevasshytta) i regionen og lengst nordvest (Haukeliseter).

10 - 20 cm nysnø 19. - 20.2. de fleste steder over  ca 700 m.o.h. Varmere luft på vei inn i løpet av torsdagen hvor snøgrensen kanskje går opp til 800 m.0.h.

Oppdatert 20.2. kl. 1400.

Høgås, Evje, 0 - 10 cm. Kun deler igjen av issåle, ikke skiføre.

Bortelid, 70-100 cm snø. Oppkjørte løyper. Nysnø,  men overgang til regn torsdag 20.2.

Ljosland, 90 - 105 cm snø. Oppkjørte skiløyper. Nysnø, men regn opp til ca 700-800 m.o.h torsdag 20.2.

Sirdal, 70-90 cm snø. Oppkjørte skiløyper. Kjørt løype litt forbi Donsen mot Kvinen 19.2. Våt nysnø. Villrein observert i område ved Mjåvatn. Vis hensyn.

Knaben, 30-40 cm snø. Løyper kjørt 20.2. Våt nysnø.

Brokke, ca 60 - 70 cm. Oppkjørte løyper 19.2. Våt nysnø.

Bjørnevatn, 150-170 cm. Usikker status mtp løypekjøring ved Lille Bjørnevtn. Nysnø.

Hovden, ca 85 - 95 cm. Oppkjørte løyper. Nysnø. villrein i område ved auersvatn-galten. vis hensyn.


Skredinfo 20.2. - 21.2.

Skredproblem knytta til fokksnø på nedføyket lag med nysnø. En kan finne dette skredproblemet i leheng. Først i sektoren nordnordøst, nordøst, øst, sørøst, sørsørøst. Etterhvert mere i nordvendte heng pga skifte i vindretning. Mildere vær styrer hvor høyt en mpå for å finne dette skredproblemet. Første døgn over 700 m.o.h kanskje noe høyere etterhvert. Det er gunstig temperatur for stabilisering av fokksnøflak, men ny nedbør og vindøkning vil kunne gi til dels store snæmengder og skredproblemnet med fokksnø på nedføyket nysnø vil øke i omfang.

Faregraden vurderes til 3/5.

Isvarsel 6.2.

Generelt en veldig mild vinter og dårlig is opp til 800 - 900 m.o.h. Over denne høyden er det kun svært små og små vann som regnes som farbare og trygge. Mildvær og nedbør gir mye vannstrømming i bekker og vannstrømming under isen, dette svekker is. Vær da spesielt varsom ved inn- og utløp på islagte vann. Utstikkende nes, odder kan også lokalt gi strømforhold som svekker is. Nysnø over dårlig is kan også kamuflere skumle forhold. Det er også flere steder i fjellet opp til 1000 m.o.h åpne bekker der det er god helling i terrenget som gir vannstrømming og annsamlig av smeltevann/regnvann.

Skrevet av Per Thomas Skaanes 20. februar 2020