Dårlig merking til Grytbakksetra

Merking.
Merking. Foto: Roar Halten

På stien mellom Tørsetsetra og Grytbakksetra er stien mye gjengrodd, og det kan være vanskelig å følge merka rute.

Ruta Rindal, Tørsetsetra til Grytbakksetra er stedvis dårlig merket og stien kan stedvis være vanskelig å finne.

Nymerking pågår.

Annonse

Skrevet av Roar Halten 27. juni 2022