Uke 1: Drammenstraktene og øvre del av gml. Buskerud

Kjekstadmarka nord i år.
Kjekstadmarka nord i år.

Fremdeles bra med snø rundt i vårt distrikt, men det er ikke så mange løyper som er nypreppede i sør. Det er allikevel fine skimuligheter rundt om, fra Åros i sør via Kjekstadmarka til Eiksetra, Drammensmarka, Konnerud, Svelvik, Vestskauen, Hokksund og Simostrand. 
I Finnemarka er det faktisk nypreppet løype rundt Skimten i dag 6. januar, og deler av traseene sør i Kjekstadmarka preppes nå med scooter. 
Nord i distriktet som i Ål, på Nesbyen, Gol og Geilo er det litt flere løyper som preppes nå.
Det brukes både scooter og preppemaskin for tiden, alt etter hva hvor mye snø det er kommet. 

Sjekk skisporet.no og skiforeningens føremelding for oppdatert informasjon.

Det finnes også Facebook-sider for flere områder, som "Skiløypene i Øvre Eiker", "Skiføret på Konnerud", "Skiløypene i Modum" og "Turløyper Vestskauen" . 

Når det kommer til gåturer, er det flere steder hvor det er fint å labbe. I Drammen er det som alltid fint langs elva, eller i Haborgstrømskogen. Det er også fint å gå til Blektjern fra Drafnkollen.
​​​​​​​Men husk brodder, det kan fort være et "usynlig", skummelt islag under snøen. 

Skrevet av Åshild Woie 6. januar 2022