Uke 18 i Ryfylkeheiene

Tommel opp for mai måned!
Tommel opp for mai måned! Foto: Kristine Bosch

Mai er jubel måneden og vi må starte denne ukas føremelding med en virkelig klassiker: 

Ja, så hvit som det hvite er sneen,
Og det røde har kveldssolen fått,
Og det blå ga sin farve til breen,
Det er Norge i rødt, hvitt og blått.

I høyfjellet fra 600 moh er det fortsatt skiforhold,selv om det nå minker og er varierende snøforhold gjennom dagen. I lavlandet er det vårsteming med hvitveis, bjørk og kanskje en lun solkrok. Skal du på tur er det nok at det er lurt å pakke sekken med både lue og votter en stund enda. Meteorologene melder om at nedbør fortsatt kommer som snø over ca 600-800 moh.

Viglesdalen, Kvitlen fra Bjordal og Skåpet er snøfritt. 

Rogaland brann og redning minner om at det er gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø i Rogaland. Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Les mer om reglene her. 

Skal man på ski kan det være praktisk å ha skifeller når en skal opp bakker, men med røde tall på gradestokken vil snøen gi god styring. All kvist blir stående, men blir ikke vedlikeholdt. Det vil si at når mildværet kommer så vil de etter hvert falle ned. Link til kvistekart her. I høyden har og vil generell smelting gjøre at elver og bekker går opp, og det kan være overvann. Det meldes forsatt om kuldegrader på nettene. Husk å være varsom når man går av og på vann og ved kryssing av elver og bekker. Ta egne vurderinger og sikre veivalg. Mange steder er det nå best å følge sommerruter, og små bekker kan gå opp så det blir vanskelig å krysse. 

Fra 7. januar og frem til fredag 21. mai har Stavanger Turistforening opprettet eksklusiv hytteutleie. Dette er på bakgrunn av gjeldende smitteverntiltak og for å hindre at flere grupper møtes på hyttene. Eksklusiv hytteleie betyr at du booker hele hytta for deg selv. Andre gjester kan da ikke bruke hytta. Vi kan dessverre ikke legge til rette for dagsbesøk enda. Prisen for overnatting er lik for alle våre selv– og ubetjente hytter; 1000 kroner per døgn i helg og 500 kr i ukedagene. Alle må selvsagt følge de nasjonale og regionale retningslinjene for private sammenkomster. 

Informasjonen er hentet fra hyttebestyrere, fjelloppsyn og andre lokale kilder. Husk at det kan være store lokale variasjoner, og at forholdene i fjellet kan skifte raskt.

HAUKELI

Haukeliseter 1000 moh. Det er fortsatt godt med snø i fjellet og vi forventer flere uker igjen med skiføre. Våren begynner dog å sette sitt preg på forholdene; bakkene begynner å sprekke opp, det blir flere og flere snøfrie flekker i terrenget og skiføret forandrer seg fra time til time ettersom sola får stått på. Føret er som regel best i sørvendte sider, hardt i nordvendte sider og delvis fokksnø/gjennomslagsføre i østvendte sider. Det er fremdeles kaldt om nettene som gjør at føret oppleves hardt tidlig på dagen, men bedres utover formiddagen. 

De fleste vann er fremdeles trygge å ferdes over, men man må forvente hardt føre og overvann enkelte steder. 

Når det gjelder skredfaren er det generelt stabile forhold, men vær likevel varsom i bratt solvendte sider.

Fra Haukeliseter er UlevåløypenKjelaløypen og vinterruta inn til Holmavatn kvistet tidligere i vinter. Enkelte kvister kan ha "druknet" som følge av overvann-utfordringer de foregående ukene. Vedlikehold av kvistede løyper er avsluttet for sesongen.

Haukeliseter har også en egen Facebook-side med oppdatert informasjon. Sjekk ogse hjemmesiden for deres egen Føremeldinger

Se webcam fra Haukeliseter

Holmavatn 1130 moh. Det er kvistet fra Haukeliseter og inn til Holmavatn, men de blir ikke lenger vedlikeholdt. Forventer fine/ok skiforhold en stund til enda. Nødsamband ute av drift på hytta. Hydro melder fra uke 17 om fine forhold til Holmavaten fra Suldassiden. Vær dog obs på sprekker i isen langs land,og holmer som kommer opp etterhert som vannstanden nå er sterkt synkende på Sandvaten. Følg merka løype.

SULDALSHEIENE

Fortsatt kuldegrader på nettene og at nedbør er meldt som snø over 600 moh gjør at det er mulighet for fine skiturer i høyden en stund fremover. Generelt vil smeltingen gjøre at elver og bekker går opp. Husk å være varsom når man går av og på vann og ved kryssing av elver og bekker. Ta egne vurderinger og sikre veivalg. Mange steder er det nå best å følge sommerruter, og små bekker kan gå opp så det blir vanskelig å krysse. Det kan være ekstra lurt å starte turen tidlig da vannmengdene er minst. Isen på Blåsjø er ikke målt på lang tid, men har mye snø oppå og det har vært minusgrader på nettene. Generell smelting gir overvann, og man må være varsom, spesielt ved kryssing av sprekksonene langs land. 

Det var i vinter ikke snø nok til å kviste i områdene rundt Bleskestadsmoen og Jonstølen. Her må en bruke kart og kan være lurt å følge sommerløypa.  Vær obs på at det er åpne bekker og en må forvente vading i området rundt Bleskestadmoen.  
Det er som sagt ingen kvist. Kvisten starter igjen oppe med Moltenuten. Ingen kvist blir nå vedlikeholdt og står til de faller ned. 

Kvanndalen 611 moh. 

Bleskestadmoen 711 moh. Det begynner å våres på tunet rundt Bleskadmoen. Snøsmelting i høyden gjør at en må beregne litt vading. Mulig det nå er utfordrende å gå på ski mellom Holmavatn - Bleskestadmoen og Jonstølen. Litt mellomssong før fottur.

Gjennom Gaukstøljuvet og nedover mot Jonstølen er det lite snø og man må beregne å bære skiene. Best å følge sommerløypa.  

Jonstølen 720 moh. Stort sett bart hele veien frem fra p -plassen ved Mosvatnet, både grusvei og sti. Bommen var åpen søndag 2 mai, men vi vet ikke om det er permanent for sesongen. Snøen ligger greit i Kyrkjesteinskaret og videre mot Krossvatn. Kvisting starter på toppen av Kyrkjesteinsdalen. Forventer fine forhold til Snønuten! 


Gjennom Gaukstøljuvet og oppover mot Bleskestadmoen er det lite snø og man må beregne å bære skiene langs sommerløypa. Litt mellomsesong før fottur videre fra Jonstølen til Haukliseter. 

Sandsa 630 moh. Ikke ideelt for fottur enda. Enda en del snø og snømelting i området. Forventet tid for fottur er medio juni. Sesongbro forventet å bli lagt ut i slutten av juni.  

Stranddalen 970 moh. Skiforhold. Meldt om overvann. Nødsamband på Stranddalen er ute av drift. Betjent fredag 18. juni til søndag 19. september 2021

Krossvatn 1090 moh. Skiforhold. 

Vassdalstjørn 1120 moh. Skiforhold. Nødsamband ute av drift.

Hovatn 1111 moh. Fine skiforhold.

Storsteinen 950 moh. Skiforhold.

HJELMELANDSHEIENE. 


Melands Grønahei 890 moh. Merk at det ikke blir kvistet denne strekningen. Mange velger å starte fra Funningsland. Da må man bære ski til etter hengebro ved Liarstølvannet da det var tilnærmet bart lørdag og smeltet søndag. Over tregrensen og fra vardahei ok med snø og mer jo høyere opp man kommer.

Eidavatn 1080 moh. 

Nilsebu 730 moh. Lenge siden sist rapport. Nilsebuvatnet ble i forbindelse med isfiske 9. mars målt til mellom 50 og 70 cm. Vær obs på åpent vann i utløpet ved demningen og elveløpet fra Storhillervatnet. Gråfollelva er åpen og vær varsom ved utløpet like ved Nilsebu. 

Grasdalen 630 moh.  

Stakken 760 moh. 

Viglesdalen 425 moh. Flotte forhold for fotturer. Det meldes om at det ikke lenger er behov for brodder. 

LYSE- OG SIRDALSHEIENE 

Sira Kvina har brøytet inn Flatstøldalen og opp til Duge kraftverk og demningen. Vannene er stort sett trygge i høyden, men med mildværet kommer det overvann. Husk å være varsom når man går av og på vann og ved kryssing av elver og bekker.

Veien fra Sirdal til Lysebotn stengte tirsdag 24. november 2020. Forventet åpning 2021 er rundt 12 mai. Følg med på Vegvesenet.no 

Veien mellom Suleskard og Brokke stengte søndag 1. november 2020. Forventet åpning 2021 er rundt 20 mai. Følg med på Vegvesenet.no

Litle Aurådal 995 moh. 

Grautheller 770 moh. Anbefaler å gå inn til Duge og så følge sommerløypa eller gå over vannet dersom det er mye vann der kvisteløypa krysser  elva fra Grauthellervatn. 

Taumevatn 792 moh. Fortsatt skiforhold inn til hytta. 

Heiberghytta Grautheller 757 moh. Anbefaler å gå inn til Duge og så følge sommerløypa eller gå over vannet dersom det er mye vann der kvisteløypa krysser  elva fra Grauthellervatn. Det beste med denne hytta er at den er liten og derfor blir fort varm! 

Kringlevatn 940 moh. Kvistet inn til hytta. 

Heibergtunet Storevatn 965 moh. Fine skiforhold . 

Ådneram 580 moh. Ådneram ligger ved veien så her er det mulig å kjøre til døren og dra på dagsturer. 

Stavanger Aftenblad sitt webcamera i Sirdal med retning Hilleknut: https://www.aftenbladet.no/trafikk/i/mqEEp/Webkameraer#100843

Børsteinen 870 moh. Har snø nok for skitur. Mulig å gå veien innover, der ligger snøen bedre enn i terrenget. Merk at veien fra Sirdal til Lysebotn stengte tirsdag 24. november 2020. 

FRAFJORD- OG BJERKREIMSHEIENE.

Typisk vårskiføre med slusj i lavere strøk. Kvist blir ikke vedlikeholdt. Smelting gjør at elver og bekker går opp, og det er mye overvann mange steder. Det hjelper godt på at det nå er meldt kuldegrader i høyden. Overvannet vil da fryse på igjen på nettene. Husk å være varsom når du går av og på vann og ved kryssing av elver og bekker. Ta egne vurderinger og sikre veivalg. Mange steder er det nå best å følge sommerruter, og små bekker kan gå opp så det blir vanskelig å krysse. Det kan være ekstra lurt å starte turen tidlig da vannmengdene er minst.

For nødsamband på hyttene: Feil på basestasjonen på Hilleknut, og derved kan vi ikke kalle opp Storevatn, Sandvatn og Tomannsbu. Det kan likevel være at anrop fra hyttene vil virke. Vi er på saken. 

Denne linken til Statens Vegvesen sitt webcamera er dessverre litt ustabil: Se webcamera fra Hunnedalen   

Langavatn 940 moh. Skiforhold 

Blåfjellenden 600 moh. Skiforhold, men det minker på snø nedover mot hytta. Følg sommerløypa om du er i tvil om vannene er trygge. Siste tilsynstur på scooter inn til hytta var 18. april.

Fra Mån til Blåfjellenden kan det meldes om vanskelige, tilsynelatende rasfarlige, snøfonner ved Fidjafossen.

Sandvatn 910 moh. Bedre forhold jo høyere du kommer. Vi forventer at man kan gå på ski til Sandvatn til litt ut i mai måned. Etter hvert må man kanskje bære skiene et stykke opp Lysebekken, men nå kan man ta på ski ved Lortabu og parkeringen der. Kvistet inn til hytta, men de blir ikke vedlikehold og vil dette ned når snøen rundt smelter. Ser du kvist som ligger nede så hjelp gjerne med å sette dem opp igjen. Følg sommerløype om det er overvann eller du er usikker på isforholdene. Man må nå krysse Mangædnane på helårsbro.

Tomannsbu 750 moh. Typisk vårlige skiforhold. 

Støle 530 moh. Ikke melding om at noen har gått inn hit på beina fra Skreå. Må nok forvente litt våte forhold i myrområdene, men mye snø er det nok ikke snakk om. Beregn litt ekstra tid. 

Kvitlen 450 moh. Det ligger forsatt en del snø i ruta fra Eikebrekka og den begynner å bli så pass bløt at man tråkker igjennom. Ruten fra Bjordal er snøfri. 

Skåpet 605 moh. Stien fra parkeringen i Vinddalen er nå snøfri. Det ligger litt igjen videre oppover mot Gamle Skåpet. 

Ta med bookingbekreftelsen. Ta også med hodelykt da det muligens ikke er nok dagslys til å lade batteriene og derfor er det ikke solstrøm på hyttene. 

Generell info: Det er satt opp automat for parkeringsavgift til Vinddalen, kr. 100 for inntil 3 døgn. Avgiften tilfaller grunneierlaget som har gitt tilgang til vei og parkering. Husk å kjøre rolig og innefor fartsgrensen nede i Espedalen og oppover til Vinddalen. Dette av hensyn til fastboende som opplever stor økning i trafikk av biler inn til Skåpet. Veien brøytes ikke reglemessig ved snøfall. 


LYSEFJORDEN

Statnett bygger ny kraftlinje mellom Lysebotn og Fagrafjell. Kraftledningen følger eksisterende traséer i Daladalen.
Det bygges ny anleggsveg og riggplasser i dalen. Det vil bli brukt helikopter til maste-bygging. Alle som arbeider for Statnett er pålagt å ta hensyn til turfolk i dalen! Arbeid med bygging av nye kraftlinjer i området er ferdig 2022.

Veien fra Sirdal til Lysebotn stengte tirsdag 24. november 2020. Forventet åpning 2021 er rundt 20 mai. Følg med på Vegvesenet.no 

Kjeragområdet 1110 moh. Ikke helt forhold for fotturer hit enda. Merk at veien mellom Sirdalen  og Lyseboten ikke er brøytet enda. Forventet åpning 2021 er rundt 20 mai. Følg med på Vegvesenet.no. Foreløpig er det skiforhold via Langavatn som gjelder.

Preikestolen 604 moh.Fine forhold for fotturer. Parkering ved Preikestolhytta, koster kr. 250 per dag. Det er mulig å kjøpe sesongkort om du skal gå i området flere ganger. Ta gjerne en kikk på Facebook under siden Preikestolen 365. Her legges det oppdaterte bilder og film av hvordan forholdene er per dags dato.  

Bakken gard 200 moh. Fine forhold for fottur fra Bakken kai og Songesand. Ikke melding om noen som har gått hit fra Preikestolen eller over Lyngsheia. Mulig for dagsturer innover Skurvedalen mot Lyngsheia eller i retning Preikestolen. Sjekk båttider her. 

Songedalen 390 moh. Forhold for fottur fra Songesand. I forbindelse med anleggsarbeid på ny kraftlinje er stien midlertidig lagt om ved parkering. Anleggsarbeid pågår i Daladalen og utføres av Statnett, og anleggsveien som er anlagt mellom Songedalen og bilveien er usikret og rasfarlig. Følg vei på sørsiden av elva gjennom gårdstunet der.  Turgåere oppfordres til å være spesielt aktsomme i dette området. Som alternativ kan man ta båt fra mellom Lysebotn og Songesand. 

Lysebotn 7 moh. Hytta åpner den 19. mai 2021.Om veien åpner den 12 vil de mulig åpne hytta også da.  Sjekk egen hjemmeside for mer informasjon. 

Flørli 50 moh. Fine forhold for fottur. Litt snø igjen på toppen av trappene. Kafeen i Kraftsasjonen har åpent hver helg fra 1. mai til 26. september og hver dag om sommeren. Les mer her

Vinter blir til vår på Haukeliseter.
Vinter blir til vår på Haukeliseter. Foto: Marthe Trondsen
Litt snø men fine muligheter for fottur i Flørlitrappene.
Litt snø men fine muligheter for fottur i Flørlitrappene. Foto: Kristine Bosch
Flørli turiststasjon.
Flørli turiststasjon. Foto: Knut Strandenæs Larsen
Mån-Blåfjellenden. Kan melde om vanskelige, tilsynelatende rasfarlige, snøfonner ved Fidjafossen.
Mån-Blåfjellenden. Kan melde om vanskelige, tilsynelatende rasfarlige, snøfonner ved Fidjafossen. Foto: Nils Jørgen Pasenau Lyngnes
Kyrkesteinskaret
Kyrkesteinskaret

Skrevet av Kaja Raa Storaker 5. mai 2021