Føremelding uke 2: Kjekstadmarka

Bertelsmyr i Kjekstadmarka
Bertelsmyr i Kjekstadmarka

Preparerte løyper fra Gjellebekk, Kjenner, Spikkestad, Kjekstad golfbane, Skjellestad og fra Dikemark. Gode forhold og preparerte løyper, men vær forsiktig i utforkjøringer.

Løypa fra Dikemark mot Småvanna er ikke åpnet pga. store mengder med trær som ligger over løypa, og partier som ikke har snø. Fra Trangeberga til Småvanna er det ryddet og preppet frem til det første vannet.
Det er lagt ut bru over bekken ut fra Tretjenna. 

Se ellers skiforeningen.no eller Facebooks-siden "Kjekstadmarkas venner" for mer info og oppdatert føre- og preppemelding.

Annonse

Skrevet av Åshild Woie 14. januar 2021