Føremelding for Tafjordfjella og Sunnmørsalpane

Reindalseter 15. juli
Reindalseter 15. juli Foto: Ola Ose Pedersen

Oppdatert 16.07. Mye snø, men fine forhold i fjellet. Snøen letter framkomsten flere steder.

Generelt: Det er mye snø i fjellet i år, men den har satt seg veldig godt, og er hard og fin å gå på. Gamasjer og staver kan være en fordel hvis du skal opp i høyden. Bekker og elver kan være større enn vanlig. De fleste vann under 800-900 moh. er isfrie.

Været forandrer seg fra dag til dag. Informasjonen nedenfor tar ikke hensyn til det.


Patchellhytta: Stort sett bart fra Liasætra. Snøen siste biten mot hytta er fast og fin. Fine forhold på Slogen. Noe mer snø langs Isavatnet fra Urke.

Velleseter: Snø langs Gullmordalsvatnet på vei mot Patchellhytta, noe krevende her. Snø også de første bakkene ned mot Langsæterdalen forbi Gullmorbreen.

Tyssenaustet: Stien fra Bjørke opp til hytta er snøfri. Mulig å gå videre både over Høghornet og langs vannet, men snø i Kvitelvdalen.

Reindalseter: Bart i Reindalen. Snø opp mot Puttskavlen i Øvre Reindalen, og på det høyeste i Hulderkoppen. Elvene i Øvre Reindalen kan være store.

Pyttbua: Bart fram til hytta fra Tunga. Mot Veltdalen er det stort sett bart der stien følger ryggene, snø resten. Tauet på Puttskavlen ligger kun på den øverste delen. Fortsatt mye snø der.

Vakkerstøylen: Snøfritt inn til hytta fra Tunga. Isen på vannet har gått. Snø på høyeste delen mot Pyttbua, og innerst i Børrebotnen mot Tjønnebu. Tauet i Tungegrova er lagt ut. Der er fortsatt noe snø, men det skal ikke være noe problem.

Danskehytta: Mye snø, men hard og fin å gå på. Bart i bratta opp fra Rødalen. Mye snø langs Fremste Vikvatnet på ruta fra Grotli og Hamseviki. Over til Reindalseter er det mye snø, og høye kanter til bekkene. Vardene er delvis nedsnødd på partiet mellom Landversbreen og Daurmålshaugen.

Veltdalshytta: Greit å gå opp nedre Veltdalen. Noe snø fra smettevatnet, men fast og fint.

Billingen-Veltdalshytta/Torsbu: Brua over Torda er ødelagt, og ikke lagt ut(13.07), og vil ikke bli det på et par uker. Elva kan ved normal vannføring vades i ca. kne-lårhøyde. Alternativ vei kan være å følge Torddalen opp til Torsbreen, og følge stien fra Hulderkoppen derfra. Flere bekker som må krysses.

Tjønnebu: Noe snø innover Steindalen. Bart på berga rundt hytta. En del snø videre mot Vakkerstøylen.

Geiranger - Kaldhusseter: Tau lagt ut på Vesteråsbreen. En del snø, men fast og fin å gå på.

Send oss gjerne oppdatering på facebook eller dnt.sunnmore@dnt.no dersom du har vært på tur og forholdene har endret seg.


Skrevet av Tone Drabløs 16. juli 2020