Uke 46: Skiløyper på Hedmarksvidda: Budor anbefales denne helgen

Illustrasjonsbilde fra Målia.
Illustrasjonsbilde fra Målia. Foto: Margrete Ruud Skjeseth

17.11.17:  Skiløypene fra Budor har fortsatt gode forhold. 

Hedmarksvidda er kanskje best kjent for sin lange sesong med skiføre. Vanligvis er det skiføre fra november til april. Dette skiller seg ut fra lavereliggende områder, både på Hedmarken og lengre sør. I perioder med manglende skiføre lavere og lengre sør er det mange som finner veien til Hedmarksvidda.Vinteren 2016-2017  var den lengste vinteren med sammenhengende snødekke (dvs. stort sett skiføre) siden HHTs registreringer startet i 2005, selv om det har vært vintre med mye tykkere snødekke enkelte år. Les mer her.