Aktivitet​​​​​​​

MÅLTALL

Andelen i befolkningen som har vært på kortere fotturer i skogen eller fjellet det siste året skal økes fra 78 prosent i 2017 til over 80 prosent i 2023, altså 4,2 millioner.* Innen 2023 skal vi være til stede med friluftslivsaktiviteter i alle kommuner. I 2019 hadde vi Barnas Turlag i 219 kommuner.

*Dette måles i SSBs levekårsundersøkelse: Idrett og friluftsliv, som gjennomføres hvert 3. år. Prosenttallet var 81 i 2011, 79 i 2014 og 78 i 2017. Antallet er basert på SSBs befolkningsstatistikk per 1.1.2018. Neste måling i 2020.​​​​​​​

AKTIVITETER OG TILBUD I STADIG UTVIKLING

Det er gledelig å se at våre tilbud fremdeles er attraktive og at deltakelsen er stor på aktiviteter i fjellet, langs kysten og i nærmiljøet. Vi treffer bredt, og har god deltakelse i alle alderssegmenter. 

DNTs medlemsforeninger etablerte 15 nye Barnas Turlag og fem nye Turboklubber i 2019, og vi har nå totalt 140 Barnas turlagsgrupper i 219 kommuner.

Gjennom Barnas Turlag, Turboklubber og Friluftsskoler når vi stadig nye barn og barnefamilier. Å treffe barn og barnefamilier med et godt friluftslivstilbud er et overordnet mål for DNT.

Kom deg ut- dagene i februar og september er også gode anledninger for oss til å gjøre oss kjent i befolkningen og gir tusenvis av små og store en smakebit av friluftslivet.   


DNT ung er fremdeles gruppen med størst medlemsvekst. Vi har 48 173 medlemmer fra 13 til 26 år, og vi når godt ut til denne aldersgruppen med varierte aktiviteter. 

Det enkle friluftslivet i nærmiljøet blir en stadig viktigere og populær del av DNTs tilbud. Dette gjelder både ferskingkurs, seniorturer og dagsturer for alle aldersgrupper. På Kom deg ut-dagen 2019 hadde vi 330 arrangementer med 95000 deltakere. 


Utvikling og endring

Sikkerhetsarbeidet i DNT

Foto: Julie Maske

DNT og medlemsforeningene har arbeidet med sikkerheten innen aktiviteter, hytter og ruter siden oppstarten i 1868. Sikkerhet er et viktig tema som angår alle deler av organisasjonen.  Les mer.

Annonse