Årsmelding Barnas Turlag 2019

Annet

Dato
18. februar kl. 17:00 - 17:45
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Barn, Seniorer
Turtyper
Annet, , Årsmelding
Arrangører
Barnas Turlag i Bergen, Bergen og Hordaland Turlag
Turområde
Byfjellene i Bergen (se kart)
Dette arrangementet er over!

Årsmelding 2019 for Barnas Turlag Bergen

Barnas Turlag har et bredt tilbud til barn og barnefamilier gjennom Den Norske Turistforening. Her treffer man barnefamilier som ønsker å være på tur og barna kan være sammen med andre barn på tur. Barn fra 0-12 år kan være medlemmer i Barnas Turlag. Barnas turlag Bergen arrangerer dagsturer i nærmiljøet, overnattingsturer, fjelleirer og har i  dag hele 11 Turboklubber totalt i Hordaland, hvor 6 av disse er i Bergensområdet.

Fra arbeidsutvalg til interimstyre

Frem til sommeren hadde AU flere møter. Det ble holdt en avskjedsmiddag for de som gikk ut av AU i oktober for å takke for all innsats og det fantastiske arbeidet som har blitt lagt i Barnas Turlag Bergen. Flere fra AU er heldigvis med oss videre som turledere.

Interimstyret

Vi etablerte et interimstyre høsten 2019, hvorav samtlige tok samme grunnleggende turlederkurs i Barnas Turlag. 

Ole Omar Larsen

Wenche Strømme

Andrea Skålvik

Anna Bjornadottir

Åge-Bernt Svendsen

Interimstyret hadde i 2019 4 møter og det første møtet hadde vi i september. Noen av oppgavene i interimstyret har blitt fordelt og løst gjennom e-post/messenger. Interimstyret i Barnas Turlag Bergen har opprettet en egen Facebook-gruppe.  Fra Administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag har barneansvarlig (som i 2019 var Hild Fjermestad Aase) vært med på mesteparten disse møtene. Det siste møtet i 2019 ble holdt 16.desember. 

Økonomi:

Arbeidsutvalget/interimstyret i Barnas Turlag Bergen har i 2019 benyttet mindre penger enn budsjettert. Dette kan blant annet forklares med at det var noen endringer i styret og at det har vært flere vikarer fra administrasjonen den siste tiden. Det ble heller ikke holdt turledersamling på grunn av få påmeldte. Regnskap for drift av Barnas Turlag i Bergen og for styret legges ved sammen med budsjett for 2020.

Vårt tilbud

I 2019 var det 2245 medlemmer i Barnas Turlag Bergen hvorav 1177 av disse er inni familiemedlemskap (0-12 år). Dette er en nedgang fra 2018 på 1,1 %.

For 2019 hadde Barnas Turlag Bergen, tidligere arbeidsutvalget, laget et flott og variert turprogram med turer ledet av turledere i Barnas Turlag Bergen. Vi har gjennomført et variert turprogram med familieturer, kveldsmatturer og søndagsturer. Det ble gjennomført 152 aktiviteter og turer i Barnas Turlag Bergen i 2019. 16 av disse ble avlyst. I tillegg hadde vi i 2019 11 Turboklubber i Hordaland, 6 Turboklubber i Bergen. Her er det registrert 165 turer. Tilsammen i Barnas Turlag Bergen hadde vi da 317 turer i 2019.  Vi fått inn tall på at det var ca. 1652 deltagere på de 6 turboklubbene i Bergen og 3091 deltagere på alle de 11 klubbene i Hordaland. Vi ser at interessen for Turboklubbene er stadig økende. På tampen av året fikk vi vite at det kommer ny Turboklubb Mjølkeråen i Åsane som startet i januar 2020.

Aktivitetene fordeler seg på blant annet 46 dagaktiviteter, 45 trilleturer, 24 bæreturer, 17 overnattingsturer og 4 leirer og fast opphold på A.Grieg hytten i vinterferien og i påskeferien. Vi hadde også 3 store arrangmenter, 2 Kom deg ut-dager hvor den på høsten ble flyttet fra Skomakerdiket til Tennebekken. Dette var vellykket med et stort oppmøte. Vi hadde også en strandryddedag i Kollevågen på Askøy i samarbeid med Askøy Turlag og Bergen og Omegn Friluftsråd hvor Erna Solberg deltok. Dette var også svært vellykket og vi fikk god mediedekning i flere kanaler. Det er generelt god deltakelse på turene. Det var til sammen 977 deltakere på 59 turer som hadde påmelding og med Barnas Turlag Bergen i løpet av 2019. Dette gir et snitt på 16,6 personer pr tur. Flere av disse turene hadde lengre ventelister. I tillegg hadde vi 1652 på de 6 Turboklubbene bare i Bergen i 2019. 

Turboklubbene

Det har blitt jobbet mye med Turboklubbene i 2019. Det er stor interesse og økende deltakelse i klubbene. Over 3000 deltakere er blitt registrert som fordeles over 11 klubber. Med 165 turer og aktiviteter ser vi at det er stor interesse og vi ønsker å satse videre på dette. Det blir utarbeidet en instruks som skal gjelde for Turboklubbene. 

Turledere

For å motivere og holde på turledere gjennomføres det fellesarrangement. Turledersamlingene har vært viktige møtepunkt, men i 2019 var dessverre oppslutningen igjen lav og måtte avlyses. Vi holdt en turledermiddag der vi også hadde latterkurs. Vi holdt også en inspirasjonskveld for Turboklubbene i Hordaland på hotel Terminus. Et vellykket arrangement med bra oppmøte. Blant de aktive turlederne er det både grunnleggende turledere, sommerturledere og vinterturledere. Det jobbes videre med å sette opp et nærturlederkurs rettet spesielt mot Turboklubbene.

Styrets fokus i 2019

Vi har jobbet for å få et fungerende styre i Barnas Turlag Bergen. Vi jobber kontinuerlig med å rekruttere og utdanne turledere Barnas Turlag Bergen og ønsker å motivere folk til å bli med i Barnas Turlag Bergen. I 2019 hadde vi også fokus å få kajakk og klatring inn i turprogrammet for neste år, noe som jobbes videre med. Vi har blant annet fått 200 000 kr fra Sparebanken Vest til kjøp av kajakk-utstyr. 

Valg

Ole Omar Larsen,  (1 år)

Andrea Skålvik, nestleder (2 år)

Wenche Strømme, (1 år)

Anna Bjornadottir (1 år)

Åge-Bernt Svendsen (2 år)

Jarle Skage (2 år)

 

 

 

Årsmelding Barnas Turlag 2019

Årsmelding 2019 for Barnas Turlag Bergen Barnas Turlag har et bredt tilbud til barn og barnefamilier gjennom Den Norske Turistforening. Her treffer man barnefamilier som ønsker å være på tur og barna ...

Kontaktinformasjon: