Sommerturlederkurs

Dette arrangementet er over!

Trives du i lag med andre på tur? Har du erfaring fra hytte-til-hytte turer på høyfjellet?  Føler du deg sikker i bruken av kart og kompass og vil gjerne dele din glede over å være i fjellet med andre? Bli DNT turleder!

Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å lede turer for DNT-foreningene i Vestfold og andre medlemsforeninger i fjellet sommerstid. Kurset er lagt opp over 2 helger á 2,5 dager på Blefjell. Alle temaene som blir tatt opp blir gjennomført både i teori og praksis. Ved kursslutt evalueres deltakerne til godkjent/ikke godkjent sommerturleder i DNT.

Helgene er 11.-13. september + 2.-4. oktober.

I løpet av kurset går vi bla. gjennom disse emnene:
Sommerorientering, turplanlegging, veivalg, værforhold, grunnleggende fysiologi, nedkjøling, førstehjelp, nattorientering, nødovernatting og ledelse av turer sommerstid. Sommerturlederkurset utdanner deg til autorisert sommerturleder for hele DNT-systemet.

Opptakskrav:

  • Bestått «Grunnleggende turlederkurs/Nærmiljøkurs» . modul 1-2 i turlederstigen.
  • Kunne dokumentere gode kunnskaper om orientering og kart- og kompass i høyfjellet (SARTTO, koordinater, kompasskurs, forstå fordeler og begrensninger med forskjellige typer kart,  kartreferanse ved bruk av UTM, veivalg, distanser og tid, bratt lende og steinsprang, oppfang og ledlinjer, nattorientering, ogsv.). Vi anbefaler eventuelt å ta et kart og kompass kurs i forkant for å få maks utbytte. Overskudd i kartferdigheter vil hjelpe deg på alle områder.
  • Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet
  • Eraring fra turer på egenhånd
  • Erfaring fra overnatting ute, i telt, bivuakk, under åpen himmel
  • Erfaring som turleder på turer i nærmområdet

Instruktører på kurset:
Kommer.

Pris: 
Voksen: 4500,- (5000 ikke-medlem)

Ungdom(16-26): 4100,- (5000 ikke-medlem)

Kursavgiften (ex reise) refunderes av din tilhørende medlemsforening etter lokal avtale. Ta kontakt ved spørsmål. Reisen spleises på av deltakerne ved samkjøring vi legger opp til.

Antall dager: 2 x 2,5 dager
Hvor: Blefjell. Vær forberedt på at deler av en natt kan tilbringes ute.


Søknad og søknadsfrist:
Fyll ut søknadsskjema og send det inn innen 15. august 2019 til vestfold@dnt.no. Tilbakemelding og informasjon sendes deltakerne i utgang av august. DNT Vestfold forbeholder seg retten til å prioritere opptak av turledere i egen forening. Sammen med søknaden sendes en anbefaling fra medlemsforeningen og bekreftelse om at de vil benytte personen som turleder dersom vedkommende består kurset.

Innsending av søknadsskjema: Søknadsskjema sendes pr. epost til Mats Kneppen og Ragnar Standal på vestfold@dnt.no.

Mer informasjon kan du få ved henvendelse til DNT Vestfold, Mats Kneppen, mats.kneppen@dnt.no

Viktig informasjon om fellesturer/kurs sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer/kurs:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ved avmelding:

Ved avmelding inntil 7 dager før kursstart beholdes et administrasjonsgebyr på 300,-. Mellom 3 og 7 dager beholdes halve beløpet, og ved avmelding nærmere enn 3 dager beholdes hele beløpet.

Sommerturlederkurs

Trives du i lag med andre på tur? Har du erfaring fra hytte-til-hytte turer på høyfjellet?  Føler du deg sikker i bruken av kart og kompass og vil gjerne dele ...