Kurslederkurs for DNTs turlederutdanning

Kurs

Fra dato
9. november kl. 15:00
Til dato
11. november kl. 16:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Turtyper
Kurs, Turlederkurs, Kurslederkurs
Arrangør
Den Norske Turistforening
Turområde
Dovrefjell, Hardangervidda, Ryfylkeheiane (se kart)

DNTs Utdanningsutvalg inviterer til kurslederkurs på Bjerkeløkkja, Oppdal 9.-11. november 2018. DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs turlederkurs, vi jobber med kurslederrollen og du får tilslutt en godkjenning som DNT-kursleder.

 

Mål for kurset: Gjøre alle som deltar til gode DNT kursledere!

Arbeidsform: Alle som deltar på kurset må være aktive bidragsytere. Dere må sette av tid til en del forarbeid og presentere oppgaver underveis.

Målgruppe: Erfarne turledere som skal godkjennes som kursledere. Det er 12 kursplasser på dette kurset.

Opptakskrav:

-       godkjent turleder, minimum sommerturleder

-       har ledet ulike turer i DNTs medlemsforeninger og vise til lang erfaring/formell kompetanse innen friluftsliv

-       anbefalt av en av DNTs medlemsforeninger

-       vise til pedagogisk erfaring/erfaring innen formidling

Kurssted/ overnatting: Bjerkeløkkja, Oppdal

Pris: Kr. 2000,- som dekker alle utgifter (kursavgift, overnatting, mat, mm.) fredag til søndag.

Søknad: Søknad sendes til DNT på info@dnt.no. For spørsmål, kontakt Tina Skare på tina.skare@dnt.no eller Anne-Mari Planke på anne-mari.planke@dnt.no. 

Alle søknadene sendes inn via din egen medlemsforening. Søknadsfrist 25. september.

Mer informasjon
Studieplan for kurslederkurset:

Mål: Hovedtema for denne modulen er kurslederrollen, og etter endt kurs skal deltakerne vise: 

-       evne til formidling: troverdig, forståelig, tydelig

-       didaktisk kompetanse

-       evne til å kommunisere i og med gruppa

-       evne til å bidra i en gruppe, balansert med evnen til å la andre slippe til

-       ydmykhet og evne til selvinnsikt

-       fokus på og forståelse av sikkerhet og risikovurdering av seg selv, deltakere og grupper

-       være innforstått med DNTs retningslinjer og krav til turledere og turlederkurs

Det forutsettes at deltakeren har friluftslivsfaglige kunnskaper og ferdigheter for å kunne bekle kurslederrollen, dette på bakgrunn av opptakskrav. Dette vektlegges derfor ikke i evalueringen. Kursets form vil heller ikke gi grunnlag for å følge opp dette i særlig grad. Det bør likevel gis tilbakemelding på dette dersom det kommer frem noe som ikke er som det skal.

Organisering og arbeidsformer: Undervisningen vil bli gjennomført i innendørs kurslokaler, med vekt på teoretiske emner, fremlegging av utdelt oppgave og aktiv og konstruktiv deltakelse i forkant av og gjennom hele kurset. Kurset arrangeres fra fredag til søndag.  Kurset arrangeres med maks seks deltakere pr. kursledere, og med minimum to kursledere.

Vurdering: Ved slutten av kurset vil deltakerne bli vurdert til godkjent/ ikke godkjent. Evalueringen er basert på kursledernes vurdering av deltakeren.

Kurslitteratur

·         Turlederboka, Den Norske Turistforeningen (2010).

·         Kurslederhåndboka, DNT Norske Turistforening (2011).

 

Kurslederkurs for DNTs turlederutdanning

DNTs Utdanningsutvalg inviterer til kurslederkurs på Bjerkeløkkja, Oppdal 9.-11. november 2018. DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs ...

Kontaktinformasjon:

Annonse