Kurslederkurs for DNTs turlederutdanning

Kurs

Fra dato
9. november 2018 kl. 15:00
Til dato
11. november 2018 kl. 16:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Turtyper
Kurs, Turlederkurs, Kurslederkurs
Arrangør
Den Norske Turistforening
Turområde
Dovrefjell, Hardangervidda, Ryfylkeheiane (se kart)
Dette arrangementet er over!

DNTs Utdanningsutvalg inviterer til kurslederkurs på Bjerkeløkkja, Oppdal 9.-11. november 2018. DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs turlederkurs, vi jobber med kurslederrollen og du får tilslutt en godkjenning som DNT-kursleder.

 

Mål for kurset: Gjøre alle som deltar til gode DNT kursledere!

Arbeidsform: Alle som deltar på kurset må være aktive bidragsytere. Dere må sette av tid til en del forarbeid og presentere oppgaver underveis.

Målgruppe: Erfarne turledere som skal godkjennes som kursledere. Det er 12 kursplasser på dette kurset.

Opptakskrav:

-       godkjent turleder, minimum sommerturleder

-       har ledet ulike turer i DNTs medlemsforeninger og vise til lang erfaring/formell kompetanse innen friluftsliv

-       anbefalt av en av DNTs medlemsforeninger

-       vise til pedagogisk erfaring/erfaring innen formidling

Kurssted/ overnatting: Bjerkeløkkja, Oppdal

Pris: Kr. 2000,- som dekker alle utgifter (kursavgift, overnatting, mat, mm.) fredag til søndag.

Søknad: Søknad sendes til DNT på info@dnt.no. For spørsmål, kontakt Tina Skare på tina.skare@dnt.no eller Anne-Mari Planke på anne-mari.planke@dnt.no. 

Alle søknadene sendes inn via din egen medlemsforening. Søknadsfrist 25. september.

Mer informasjon
Studieplan for kurslederkurset:

Mål: Hovedtema for denne modulen er kurslederrollen, og etter endt kurs skal deltakerne vise: 

-       evne til formidling: troverdig, forståelig, tydelig

-       didaktisk kompetanse

-       evne til å kommunisere i og med gruppa

-       evne til å bidra i en gruppe, balansert med evnen til å la andre slippe til

-       ydmykhet og evne til selvinnsikt

-       fokus på og forståelse av sikkerhet og risikovurdering av seg selv, deltakere og grupper

-       være innforstått med DNTs retningslinjer og krav til turledere og turlederkurs

Det forutsettes at deltakeren har friluftslivsfaglige kunnskaper og ferdigheter for å kunne bekle kurslederrollen, dette på bakgrunn av opptakskrav. Dette vektlegges derfor ikke i evalueringen. Kursets form vil heller ikke gi grunnlag for å følge opp dette i særlig grad. Det bør likevel gis tilbakemelding på dette dersom det kommer frem noe som ikke er som det skal.

Organisering og arbeidsformer: Undervisningen vil bli gjennomført i innendørs kurslokaler, med vekt på teoretiske emner, fremlegging av utdelt oppgave og aktiv og konstruktiv deltakelse i forkant av og gjennom hele kurset. Kurset arrangeres fra fredag til søndag.  Kurset arrangeres med maks seks deltakere pr. kursledere, og med minimum to kursledere.

Vurdering: Ved slutten av kurset vil deltakerne bli vurdert til godkjent/ ikke godkjent. Evalueringen er basert på kursledernes vurdering av deltakeren.

Kurslitteratur

·         Turlederboka, Den Norske Turistforeningen (2010).

·         Kurslederhåndboka, DNT Norske Turistforening (2011).

 

Kurslederkurs for DNTs turlederutdanning

DNTs Utdanningsutvalg inviterer til kurslederkurs på Bjerkeløkkja, Oppdal 9.-11. november 2018. DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs ...

Kontaktinformasjon:

Annonse