Turer og aktiviteter i 2021

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. Det er viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding. Dette vil være nytt for en del av våre tilbud. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. 

Det er veldig viktig for oss at dette skal være trygt for alle involverte. Følger vi planene, er smittefaren liten. Det vi legger opp til er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, følger vi etter.

Regler for aktivitet

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

  • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

  • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

  • For alle arrangører av offentlige arrangement stilles det strenge krav til sporbarhet ved et eventuelt smitteutbrudd. Alle turer og aktiviteter skal derfor ha påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. Gjennom krav til påmelding holder vi også kontroll på gruppestørrelsen. Det finnes flere rutiner som innfrir kravene om sporbarhet.

Deltakere og avstand: 

  • Alle som ikke tilhører samme husstand, skal holde minimum en meter avstand.

  • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 

Mat og utstyr 

  • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.

  • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke, om ikke annen informasjon er gitt.

  • I den grad det trengs biltransport må kravet om én meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser.

spørsmål og svar

Hvordan sikrer dere at turen blir trygg?  

DNT har jobbet frem en egen smittevernplan basert på myndighetenes retningslinjer innenfor dette feltet. Planen sikrer at vi alle er godt forberedt og klare for å starte opp igjen aktivitetstilbudet. I tillegg har alle turledere i DNT gjennomført et eget smittevernkurs.  

Gruppestørrelsen vil avhenge av aktivitetens art og må vurderes av den enkelte medlemsforening i henhold til gjeldene smittevernregler. Det er en forutsetning at det holdes god avstand mellom deltakerne. Alle som ikke tilhører samme husstand må sørge for å holde én meters avstand.    

Hva med de mer krevende turene?  

Enkle toppturer på ski kan gjennomføres på lik linje med annen aktivitet og med samme retningslinjer for smittevern. Foreningene vurderer hver enkelt tur basert på værforhold, skredforhold og terreng. Gruppen skal ha fokus på å unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser.

Hva gjør dere dersom noen blir syke på tur?  

Ved smitteutbrudd eller mistanke om deltakere som er syke av koronavirus må turleder bidra til å isolere personen inntil situasjonen er mer avklart. Deltakeren sendes hjem og kontaktperson i medlemsforeningen varsles i tillegg til smittevernoverlegen i kommunen. Turlederen må videre vurdere muligheten for at andre i gruppen er smittet og handle ut fra denne vurderingen. Turlederene har med vanlig førstehjelpsutstyr på turen, i tillegg til antibac og ekstra munnbind. Dette brukes av deltaker dersom smitte mistenkes. 

Refusjon ved avlyst aktivitet: 

Ta kontakt med den ansvarlige medlemsforening. 

Ditt medlemskap betyr mye

Et medlemskap i DNT har aldri vært mer verdt. Det går med på å sikre at hytte og rutetilbudet fortsatt er der når vi har kommet oss igjennom disse utfordrende tidene.​​​​​​​ DNT har 550 hytter og over 22 000 km med merket sti over hele landet, og det er mange muligheter for en spennende og opplevelsesrik sommer i Norge.