Turer og aktiviteter i 2020

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. I sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding. Dette vil være nytt for en del av våre tilbud. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. 

Det er veldig viktig for oss at dette skal være trygt for alle involverte. Følger vi planene, er smittefaren liten. Det vi legger opp til er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, kommer vi til å følge etter

Regler for aktivitet

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

  • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

  • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

  • Alle turer og aktiviteter skal ha påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. For alle arrangører av offentlige arrangement stilles det strenge krav til sporbarhet ved et eventuelt smitteutbrudd, og en mer løslig registrering på oppmøtestedet er derfor ikke tilstrekkelig. Gjennom krav til påmelding holder vi også kontroll på gruppestørrelsen. Ved oppstart av turen/aktiviteten gjennomføres opprop.

Antall deltakere og avstand: 

  • Alle som ikke tilhører samme husstand, skal holde minimum en meter avstand.

  • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 

  • En vanlig turgruppe skal ikke bestå av flere enn maks 20 personer inkludert turleder.  

  • I noen tilfeller inviterer vi til større arrangement med opptil 50 deltakere. Dette skal da foregår på et offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre, og der vi er en ansvarlig arrangør.

Mat og utstyr 

  • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.

  • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke, om ikke annen informasjon er gitt.

  • I den grad det trengs biltransport må kravet om 1 meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser.

spørsmål og svar

Hvordan sikrer dere at turen blir trygg?  

DNT har jobbet frem en egen smittevernplan basert på myndighetenes retningslinjer innenfor dette feltet. Planen sikrer at vi alle er godt forberedt og klare for å starte opp igjen aktivitetstilbudet. I tillegg har alle turledere i DNT gjennomført et eget smittevernkurs.  

Våre turer er nå for maksimalt tyve personer inkludert turleder.  Da er det en forutsetning at det holdes god avstand mellom deltakerne. Alle som ikke tilhører samme husstand må sørge for å holde 1 meters avstand.    

Hva med de mer krevende turene?  

Enkle toppturer på ski kan gjennomføres på lik linje med annen aktivitet og med samme retningslinjer for smittevern. Foreningene vurderer hver enkelt tur basert på værforhold, skredforhold og terreng. Fra og med 7.mai tillates det arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Hva som er akseptabel gruppestørrelse for DNT innenfor denne begrensningen vil avhenge av type tur og aktivitet. I gjeldende retningslinjer heter det også at “treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand”. Denne begrensningen på inntil 20 personer vil for vår del gjelde for fjellsportaktivitet og andre fysisk krevende turer over flere dager. Gruppen skal ha fokus på å unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser.

Hva gjør dere dersom noen blir syke på tur?  

Ved smitteutbrudd eller mistanke om deltakere som er syke av koronavirus må turleder bidra til å isolere personen inntil situasjonen er mer avklart. Deltakeren sendes hjem og kontaktperson i medlemsforeningen varsles i tillegg til smittevernoverlegen i kommunen. Turlederen må videre vurdere muligheten for at andre i gruppen er smittet og handle ut fra denne vurderingen. Turlederene har med vanlig førstehjelpsutstyr på turen, i tillegg til antibac og ekstra munnbind. Dette brukes av deltaker dersom smitte mistenkes. 

Refusjon ved avlyst aktivitet: 

Ta kontakt med den ansvarlige medlemsforening. 

Ditt medlemskap betyr mye

Et medlemskap i DNT har aldri vært mer verdt. Det går med på å sikre at hytte og rutetilbudet fortsatt er der når vi har kommet oss igjennom disse utfordrende tidene.​​​​​​​ DNT har 550 hytter og over 22 000 km med merket sti over hele landet, og det er mange muligheter for en spennende og opplevelsesrik sommer i Norge.