Turer og aktiviteter i 2021

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. Det er viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding. Dette vil være nytt for en del av våre tilbud. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. 

Det er veldig viktig for oss at dette skal være trygt for alle involverte. Følger vi planene, er smittefaren liten. Det vi legger opp til er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, følger vi etter.

Regler for aktivitet

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

  • Det er viktig at alle som deltar på våre aktiviteter har en god allmenntilstand og er friske.  

  • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

  • For alle arrangører av offentlige arrangement stilles det strenge krav til sporbarhet ved et eventuelt smitteutbrudd. Alle turer og aktiviteter skal derfor ha påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. Gjennom krav til påmelding holder vi også kontroll på gruppestørrelsen. Det finnes flere rutiner som innfrir kravene om sporbarhet.

Deltakere og avstand: 

  • Alle som ikke tilhører samme husstand, skal holde minimum en meter avstand.

  • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 

Mat og utstyr 

  • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.

  • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke, om ikke annen informasjon er gitt.

  • I den grad det trengs biltransport må kravet om én meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser.

spørsmål og svar

Hvordan sikrer dere at turen blir trygg?  

DNT har utarbeidet en egen smitteverninstruks for aktivitet som gir føringer og råd for at DNTs medlemsforeninger skal kunne tilby et godt og trygt tur- og aktivitetstilbud. Arbeidet er kvalitetssikret gjennom en tett dialog med FHI og Helsedirektoratet.

DNTs turledere har gjennomført et eget smittevernkurs og tar ansvar for at alle deltakere følger de til enhver tid gjeldene smittevernregler. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppen.

Alle turer og aktiviteter har påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon, for å sikre en mest mulig effektiv smittesporting ved et eventuelt utbrudd.

Hvor mange kan delta på DNTs på turer og aktiviter?

Gruppestørrelsen vil avhenge av aktivitetens art og vurderes av den enkelte medlemsforening i henhold til gjeldene smittevernregler og i samsvar med den lokale smittesituasjonen. Kontakt arrangøren for spørsmål knyttet til en bestemt tur eller aktivitet.

Hvilke regler gjelder for bruk av privatbiler og kollektivtransport i tilknytning til turer og aktiviteter?

DNT følger de til enhver tid gjeldende reiseråd og anbefalinger for bruk av kollektivtransport. Ved innskjerpede tiltak vil dette være opplyst om i turbeskrivelsen.

Hva gjør dere dersom noen blir syke på tur?  

Ved smitteutbrudd eller mistanke om at deltakere er smittet av koronavirus vil turleder bidra til å isolere personen inntil situasjonen er avklart. Kommunelege kontaktes umiddelbart og videre aksjon gjøre i samråd med denne. Turlederene har med førstehjelpsutstyr på turen, antibac og ekstra munnbind.

Refusjon ved avlyst aktivitet: 

Ta kontakt med den ansvarlige medlemsforening. 

Ditt medlemskap betyr mye

Et medlemskap i DNT har aldri vært mer verdt. Det går med på å sikre at hytte og rutetilbudet fortsatt er der når vi har kommet oss igjennom disse utfordrende tidene.​​​​​​​ DNT har 550 hytter og over 22 000 km med merket sti over hele landet, og det er mange muligheter for en spennende og opplevelsesrik sommer i Norge.