Årsberetning og regnskap 2019

Regnskap

Noter

DNTs landsstyre 2019. Fra venstre: Gunn Elin Fedreheim, Kristin Oftedal, Håkon Gammelsæter, Lillian Fjerdingen,  Siri Hatlen, Arne Storhaug, John Lauring Pedersen, Dag Terje Klarp Solvang, Ragnhild Narum, Markus Malmin, Ragna Renna, Elisabeth Eide, Per Hanasand.
DNTs landsstyre 2019. Fra venstre: Gunn Elin Fedreheim, Kristin Oftedal, Håkon Gammelsæter, Lillian Fjerdingen, Siri Hatlen, Arne Storhaug, John Lauring Pedersen, Dag Terje Klarp Solvang, Ragnhild Narum, Markus Malmin, Ragna Renna, Elisabeth Eide, Per Hanasand.
Furuskog i Tafjordfjellene
Furuskog i Tafjordfjellene Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse