DNT Årbok

DNT årbøkene er utgitt i en ubrutt rekke fra foreningens stiftelse i 1868 fram til i dag. Bøkene representerer et enestående kildemateriale både til DNTs egen historie og til landets historie innen friluftsliv, kulturhistorie og naturvern.

Årboka er et svært viktig ledd i forholdet mellom medlemmene og Den Norske Turistforening. 

Leserundersøkelser viser at praktisk talt alle medlemmer som bestiller boka, tar vare på den og tar den fram igjen for å lese i den senere. Svært mange har stort utbytte av det de finner i disse bøkene. 

Undersøkelsen viser også at årboka er viktigere som lesestoff for medlemmene i DNT jo eldre de er, og jo lenger de har vært medlemmer. For disse har den med stor tilknytningsverdi. For yngre medlemmer er årboka mindre viktig.

I tråd med foreningens tidligere målsetting om "å utbre kjennskap til land og folk" var lenge store geografiske områder og hele fylker hovedtema i årbøkene. De siste årene har vi stort sett skiftet på å ha områder som tema annen hvert år og mer generelle tema de mellomliggende årene.

Slik får du boka

Årboka bestilles via dnt.no/min side (Min side).

Den sendes gratis som medlemsfordel til de medlemmene som bestiller den innen 1. august samme år. 

Les årboka digitalt

Min side finner du årbøkene siden 2008 i digital versjon. Her finner du også et digitalt arkiv over DNTs medlemsblad, Fjell og Vidde.

Årbøker utgitt siden 1992

2020: Kysten vår

2019: Hele Norge på tur

2018: Dovrefjell og Rondane

2017: Historien

2016: På tur med familien

2015: Jotunheimen

2014: Norske klassikere

2013: Nære eventyr

2012: Dine hytter - del 2

2011: Dine hytter - del 1

2010: Fra stitråkk til fjellrock

2009: Sylan - Stille i storslåtte grensefjell
2008: Skarvheimen - Mektig møte mellom øst og vest
2007: Vennlige vestlandsfjell
2006: Tusen øyers land - Helgeland
2005: Året ute
2004: Bratt Vått Luftig
2003: Sunnmøre
2002: Fjellenes år
2001: Tureventyret
2000: Breheimen
1999: Vintergleder
1998: Hardangervidda
1997: Levende vern
1996: Trollheimen
1995: Vår vassdragsnatur
1994: Østlandske Skogsområder
1993: Nye Nasjonalparker
1992: Ryfylke- og Setesdalsheiene

«Kysten vår» er tema for DNTs årbok i 2020.

Annonse