DNT Årbok

DNT årbøkene er utgitt i en ubrutt rekke fra foreningens stiftelse i 1868 fram til i dag. Bøkene representerer et enestående kildemateriale både til DNTs egen historie og til landets historie innen friluftsliv, kulturhistorie og naturvern.

Årboka er et svært viktig ledd i forholdet mellom medlemmene og Den Norske Turistforening. 

Leserundersøkelser viser at praktisk talt alle medlemmene tar vare på årboka og tar den fram igjen for å lese i den senere, og at svært mange har stort utbytte av det de finner i disse bøkene. 

Undersøkelsen viser også at årboka er viktigere som lesestoff for medlemmene i DNT jo eldre de er, og jo lenger de har vært medlemmer. For disse har den med stor tilknytningsverdi. For yngre medlemmer er årboka mindre viktig.

I tråd med foreningens tidligere målsetting om "å utbre kjennskap til land og folk" var lenge store geografiske områder og hele fylker hovedtema i årbøkene. De siste årene har vi stort sett skiftet på å ha områder som tema annen hvert år og mer generelle tema de mellomliggende årene.

Slik får du boka

Er du medlem (hoved, ungdom og honnør) får du boka tilsendt gratis.  Du kan også kjøpe siste årbok i vår nettbutikk.

Les årboka digitalt

Min side finner du årbøkene siden 2008 i digital versjon. Her finner du også et digitalt arkiv over DNTs medlemsblad, Fjell og Vidde.

Årbøkerutgitt siden 1992:

2019: Hele Norge på tur

2018: Dovrefjell og Rondane

2017: Historien

2016: På tur med familien

2015: Jotunheimen

2014: Norske klassikere

2013: Nære eventyr

2012: Dine hytter - del 2

2011: Dine hytter - del 1

2010: Fra stitråkk til fjellrock

2009: Sylan - Stille i storslåtte grensefjell
2008: Skarvheimen - Mektig møte mellom øst og vest
2007: Vennlige vestlandsfjell
2006: Tusen øyers land - Helgeland
2005: Året ute
2004: Bratt Vått Luftig
2003: Sunnmøre
2002: Fjellenes år
2001: Tureventyret
2000: Breheimen
1999: Vintergleder
1998: Hardangervidda
1997: Levende vern
1996: Trollheimen
1995: Vår vassdragsnatur
1994: Østlandske Skogsområder
1993: Nye Nasjonalparker
1992: Ryfylke- og Setesdalsheiene

Tema for DNT årbok 2019 er hele Norge på tur.

Annonse